Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS

Projekt

Vores opskrift på en succesfuld løsning

Simpel løsning til komplekse udfordringer

Mange virksomheder anvender flere forskellige IT-systemer. Det kan resultere i, at data er spredt ud og kan ikke udnyttes optimalt.
Virksomheder opnår langt større værdi ved at integrere systemer, migrere processer og data. Søger i en IT løsning med IT systemer som ikke allerede benyttes i dag? Søger i en IT løsning, som skal erstatte nuværende forældede og gamle systemer?
AITI har erfaring med forskellige projekter. Vi levere simple løsninger, til komplekse udfordringer. 

AITI arbejder ud fra en metode, der sikrer at de traditionelle vandfaldskontroller fastholdes i en fleksibel og agil udviklingsmetode. Vi kombinerer de essentielle processer fra den klassiske vandfaldsmetode (kontrol og forudsigelighed) med den agile projektmetode (løbende forbedringer og tilpasning).

Projekt

Vores opskrift på en succesfuld løsning

Simpel løsning til komplekse udfordringer

Mange virksomheder anvender flere forskellige IT-systemer. Det kan resultere i, at data er spredt ud og kan ikke udnyttes optimalt.
Virksomheder opnår langt større værdi ved at integrere systemer, migrere processer og data. Søger i en IT løsning med IT systemer som ikke allerede benyttes i dag? Søger i en IT løsning, som skal erstatte nuværende forældede og gamle systemer?
AITI har erfaring med forskellige projekter. Vi levere simple løsninger, til komplekse udfordringer. 

AITI arbejder ud fra en metode, der sikrer at de traditionelle vandfaldskontroller fastholdes i en fleksibel og agil udviklingsmetode. Vi kombinerer de essentielle processer fra den klassiske vandfaldsmetode (kontrol og forudsigelighed) med den agile projektmetode (løbende forbedringer og tilpasning).

Integration

AITI er eksperter i at omdanne forretningsprocesser til digitale processer og skabe en dynamisk IT løsning, som synkronisere og forbinder systemerne.
Vi implementere både envejs- og tovejsintegration. Envejs sender data fra et system til et andet, hvorimod tovejs sender data fra begge systemer.
System integration effektivisere og optimere arbejdsprocesserne i organisationen, og formindsker sandsynligheden for manuelle fejl.

Optimering

AITI implementere løsninger som gør det muligt, at reducerer antallet af forskellige IT systemer og optimere brugervenligheden.
En ny digitaliseret og avanceret IT løsning, bydere på flere funktioner og analyseværktøjer som blandt andet BI (business intelligence)
BI trækker data ud fra systemerne og konvertere det til information, som kan anvendes til rapportering, statistik og forretningsstrategier.

Automatisering

System integrationer kan sættes op med såkaldte batch jobs, som automatisk udfører processer og handlinger sat op med timeinterval.
AITI er eksperter i at automatisere processer og udfase manuelle samt forældede processer. Automatisering er en nøglefaktor for succesfuld IT strategi.
Vores løsning danner et kredsløb af automatiserede og koordinerede processer. Det vil resultere i, at i kan strukturere og koordinere ressourcer mere effektivt.

Effektivisering

En kunde sender en mail angående en fejl. Vi udvikler en funktion i Outlook, til automatisk at oprette en sag i support systemet på baggrund af data fra mail.
Kan support afdelingen bekræfte en mulig fejl, har vi udviklet en funktion som opretter en sag i projektstyringssystemet på baggrund af data fra ITSM sagen.
Vores funktion forbinder de to sager og opdatere automatisk sagerne, når der er en ny opdatering. Eksempelvis ved en ny kommentar eller ny status på sag.

Hvad tilbyder vi?

AITI tilbyder forskellige løsninger - med samme formål...
Optimering og effektivisering

Hjemmeside

Digital tilstedeværelse - synligegøre din virksomhed og ydelser online.

Webshop

Løsning med en unik webshop, som gør det smart og simpelt at sælge produkter online.

API

Systemer og programmer integreres for at automatisere processer og udføre kommandoer.

Kundesystem (CRM)

Kundesystem håndtere simpelt alle informationer om salg, kunder og faktuering.

Projektstyringssystem

Løsning til at centralisere projekter og processer i et sammenkoblet system.

Supportsystem (ITSM)

ITSM løsningen skaber et exceptionelt overblik til at yde professionel support og kundeservice.

image3-home4
Kontakt

Vores kundeservice står altid klar til at besvare spørgsmål og henvendelser.

service2-home4
Demo

AITI konsulent team kan præsentere og demonstrere hvordan vores løsninger virker.

pricing3-home4
Tilbud

Fotæl os hvilken løsning som i er interesserede i, så tilbyder vi et uforpligtende tilbud.

Projekt Plan

Projektplanen er understøttet af en fasemodel, som lægger vægt på fleksibilitet til at tilrettelægge projektets underfaser, leverance-flow, implementering mv.
Det er helt essentielt i fasemodellens logik, at modellen kan rumme agile udviklingsforløb.

Redegørelse

Definition af projektet anses som en af nøgle processerne.
Projekt definition former kanterne på hele projektet og har en afgørende betydning for de efterfølgende processer. I dette første step udformes fundamentet til projektet, med en grundig beskrivelse af formål og forventninger til løsningen.
Det skal være muligt at sætte projekt definitionen op imod test resultater og kunne sætte et flueben ud for alle punkterne. Hvilke IT systemer er kunden interesseret i? Har kunden allerede tilsvarende IT system? Hvorfor ønsker kunden nyt IT system? Hvad forventer kunden at kunne løse/optimere i nye IT system?

Analyse

Analysen skal redegøre mulighederne for optimering og effektivisering. Kundens nuværende IT strategi og brug af IT systemer bliver analyseret, for at sikre en komplet operationel IT integration som er komfortabel med eksisterende IT systemer. Analysen har fokus på kundens specifikke krav og forventninger. Derudover udfører vi en virksomhedsanalyse og risikoanalyse, som levere data om hvordan vi skal udvikle og integrere den nye IT løsning. Hvordan bruger kunden IT i dag? Hvorledes skal det nye system arbejde sammen med eksisterende systemer? Nye IT processer? Kulturforandring? Kravsspecifikationer?

Strategi

Strategien bygger på resultater og undersøgelser fra analysen. Analysen synliggør fokuspunkter for dannelse af strategi. Det bliver lagt fokus på hvordan projektet skal håndteres og realiseres. AITI arbejder ud fra en metode, der sikrer at de traditionelle vandfaldskontroller fastholdes i en fleksibel og agil udviklingsmetode. Vi identificerer potentiale, som kan bygge flere lag af digitalisering oven på den eksisterende. Strategi planen skal udforme et manuskift for projektet. Hvilke og hvor mange ressourcer vurderes nødvendigt? Projekt tidsplan? Trusler samt udfordringer ift. markedet? Ny IT strategi? Nye IT processer?

Udvikling

Udviklingsfasen indebærer indhentning af licenser og installering af systemer. Vi bruger data fra de tidligere faser, til at opsætte systemerne efter ny IT strategi og kravspecifikationer. Udviklingen danner grundlag for vores kerneværdi, nemlig system integration. Når systemerne er installeret og opsat, begynder vi at udvikle integrationerne i mellem systemerne. Vi udvikler også special ønskede funktioner. Sidst men ikke mindst, opretter vi brugeradgange, systemrettigheder og systemkrav. AITI benytter agil systemudviklingsmetode med flere iterationer, med fokus på at levere brugbare resultater i hver iteration.

Implementering

AITI påbegynder leveringsfasen og implementere løsningen hos kunden. Denne proces forholder sig til forskellige vilkår og situationer, afhængig af om løsningen skal implementeres på lokale servere eller i cloud. Systemmiljøer aktiveres og nødvendige programmer installeres. Når alle protokoller er godkendt, igangsætter vi “pilot test“ og udfører general funktionalitetstest (UAT). Formålet med pilottesten er, at en udvalgt gruppe slutbrugere tester den nye løsning og giver feedback inden den fulde implementering af løsningen. Det kan forekomme, at forløbet skifter fase i mellem implementering og udvikling, ifølge af løbende ændringer og tilretninger.

Integration

Integrering er den proces, som kræver mest dedikation fra kunden. Et produktionsmiljø med test data oprettes til at undervise brugere og vi afholder kursus i vedligeholdelse af den nye løsning. Vi udfører gentagne test iterationer, som skal sikre at projektet afsluttes succesfuldt. Data fra analysefasen om kulturforandring, bruges til at oplære brugerne i systemerne. Målsætningen med den nye IT løsning er, at det skal udløse det fulde potentiale der ligger i organisationen. Selvom det forholdsmæssigt kan virke som en simpel ændring fra et it-ledelsesperspektiv, kan et nyt system skabe bekymringer og modstand hos medarbejderne. Løbende support ydes herefter.